Certifikácia

 

Dôležitá je aj profesionálna montáž kamerových systémov, ktorú vykonajú naši certifikovaní technici. Tí sú výrobcami pravidelne školení ohľadom technológie zapojenia a konfigurácie konkrétnych systémov. Zároveň sú oboznamovaní s najnovšími technológiami a trendami v danom segmente. Správnu funkčnosť zabezpečovacích a monitorovacích systémov je môžné zaručiť iba takýmto spôsobom.

Taktiež sme držiteľom technickej licencie. Inštalácie zabezpečovacích systémov musia byť vykonávané iba spoločnosťou s platnou technickou licenciou, pretože len takéto inštalácie sú uznávané poisťovňami v prípade poistných udalostí. Samozrejmosťou je dodanie kompletnej dokumentácie k systému.

 

 

Správna inštalácia systémov EZS je nutnosťou.

Na požiadanie Vám spracujeme konkrétnu ponuku zabezpečenia Vášho domu alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách.
Pri profesionálnej inštalácii môžete zjednať v poisťovniach z platieb poistného (niektoré poisťovne až 30%). Neprofesionálne zabezpečený byt Vám môže priniesť sklamanie v podobe skrátenia poistného plnenia pri poistnej udalosti.
Poskytneme Vám podstatne predĺžené záručné lehoty.

 

Naše zabepečovacie systémy, kamerové systémy, prístupové a dochádzkové systémy, sú vhodné pre obchody, byty, rodinné domy, ambulancie, lekárne, banky, stánky, sklady a iné objekty.

Postaráme sa o Vaše zabezpečenie od optimálneho návrhu až po finálnu realizáciu podľa Vašich požiadaviek. Samozrejmosťou je spoľahlivý záručný i pozáručný servis.